Visie op Glaucoom Zorg d.d. 4 juni 2016

Inleiding

Voor deze bijeenkomst, georganiseerd door de Oogvereniging Glaucoombelangen in samenwerking met Oogcentrum Noordholland, was erg veel belangstelling.

Op 4 juni konden de aanwezigen in een interactieve sessie meedenken over de organisatie van de glaucoomzorg op een oogheelkundige afdeling en dan met name door “patient empowerment”. Met deze term wordt bedoeld dat u als patiënt regie kunt nemen over de behandeling van uw eigen aandoening.

U dient dan wel goed geïnformeerd te zijn over de aandoening en de vele opties die er zijn om de aandoening te behandelen, maar ook om de aandoening zo goed mogelijk te diagnosticeren en te vervolgen met allerhande aanvullende onderzoeken.

 

Voordrachten

Bij binnenkomst werden de aanwezigen welkom geheten door dhr. Han Dumas. Hij gaf een uiteenzetting van het programma voor de middag en nodigde de aanwezigen uit om actief deel te nemen en ervaringen over de geboden oogzorg te delen.

Rob Wouters, oogarts bij Oogcentrum Noordholland, gaf vervolgens een uiteenzetting over hoe glaucoomzorg ook anders georganiseerd kan worden. Een oogarts kan in zijn ogen niet langer patiënten geheel zelfstandig één op één behandelen. Met taakherschikking kan veel onderzoek, zoals de oogmeting en de aanvullende diagnostiek zoals het maken van een gezichtsveld, worden uitgevoerd door optometristen en technisch oogheelkundig assistenten. Zij kunnen dan ook de uitleg geven over de bevindingen en de patiënt adviseren. De oogarts is dan beschikbaar om uitleg te geven over de aandoening, nieuwe ontwikkelingen te beschrijven en om de puntjes op de i te blijven zetten.

Daarom is het wel nodig dat glaucoompatiënten net als diabetes mellites patiënten meer inzicht krijgen in de vele mogelijkheden die er zijn om de progressieve oogaandoening te behandelen. Om meer kennis over te dragen is het mogelijk om vaker via een groepssessie kennis te delen. U als patiënt kunt dan bij een controle-afspraak zelf uw menu samenstellen van de diagnostiek die u wilt krijgen. Dit is noodzakelijk om uw vragen of uw ongerustheid over de aandoening te kunnen bespreken. Niet overal worden de richtlijnen gevolgd. Dit komt omdat de oogarts die u behandelt glaucoom niet als extra kennisgebied heeft of omdat de organisatie niet goed geregeld is, zodat bijv. voldoende gezichtsvelden in de eerste twee jaar nadat de diagnose glaucoom is gesteld gemaakt kunnen worden. De richtlijnen schrijven voor 6 gezichtsvelden in de eerste twee jaar om progressie goed te kunnen beoordelen.

Naast uitleg over de aandoening, het voorkomen ervan en de verschillende diagnostische mogelijkheden werd hier verder niet op ingegaan.

 

Discussiegroepen

De grote groep belangstellenden werd opgesplitst in 5 kleinere gespreksgroepjes waarbij de vrijwilligers van de Oogvereniging en de aanwezige medewerkers van Oogcentrum Noordholland de gespreksleiders van elke groep werden. Na een korte introductieronde konden de aanwezigen hun ervaring met de oogzorg met elkaar delen.

Tijdens de groepsgesprekken kwamen ook veel oogheelkundige vragen naar voren. De volgende onderwerpen met betrekking tot de glaucoomzorg, kwamen in meerdere discussiegroepen aan de orde:

Glaucoom medicatie:

Druppels met en zonder conserveringsmiddelen.

 • Van de druppels met conserveringsmiddelen zijn veel meer combinaties mogelijk om de oogdruk te verlagen, maar er kan een allergie optreden tegen de gebruikte conserveringsmiddelen. Ook kunnen conserveringsmiddelen bijdragen aan het optreden van droge ogen. Om de bijwerkingen van de glaucoomdruppels, die u langdurig moet gebruiken, te verminderen, kan het raadzaam zijn om druppels zonder conserveringsmiddelen te gebruiken.
 • Druppels zonder conserveringsmiddelen worden vaak niet vergoed door de verzekeraar

Een betere afstemming tussen glaucoommedicatie en overige medicatie is noodzakelijk. Hier is nog te weinig aandacht voor.

 • Discussie ontstaat of dit een taak is voor de oogarts of voor de apotheker die de zogeheten interacties tussen medicijnen moet bewaken.

Er is onvrede over de wisselingen van medicatie doordat oogartsen verplicht generieke middelen moeten voorschrijven.

 • Wel is de werkzame stof hetzelfde, maar toch meer irritatie van de druppel of een slecht hanteerbaar flesje
 • Het is de taak van de Oogvereniging en van de beroepsgroep “het NOG” om dit bespreekbaar te maken bij de zorgverzekeraars. Er moet meer aandacht komen voor de neveneffecten. Nu worden patiënten geconfronteerd met steeds wisselende flacons met dezelfde medicatie.

 

Relatie patiënt en oogarts/andere professionals

 • Van de medisch professional wordt door de aanwezigen professionaliteit verwacht.
 • Delegeren van welk onderzoek wanneer gewenst is, is nog een stap te vroeg. De aanwezigen missen nog te veel kennis om mede het medisch beleid te bepalen. Zij verwachten van de oogarts dat hij de juiste keuzes maakt. Wel is goede voorlichting en uitleg noodzakelijk.
 • Tip: de oogarts zou wat vaker de patiënten met glaucoom kunnen wijzen op de oogvereniging en glaucoombelangen.
 • Afspraken zoveel mogelijk steeds bij dezelfde oogarts. Vertrouwen in de arts is belangrijk.
 • Er wordt gevraagd om meer inhoudelijke kennis aan de telefoon tijdens het maken van een afspraak.
 • Voor vragen van patiënten heeft Oogcentrum Noordholland een e-mail adres geopend. Hier kunt u vragen stellen en krijgt u antwoord. De assistentes aan de telefoon zijn deskundig, maar zitten er vooral om te organiseren en niet om individuele hulpvragen te beantwoorden. Zij kunnen wel uw vragen doorspelen aan de betreffende deskundigen.
 • E-mailadres: vragen@oogcentrumnoordholland.nl
 • Patiënten ervaren het als moeilijk om iets aan de arts te vragen omdat het meestal te druk is.
 • Tip: schrijf uw vragen thuis op een briefje en stel deze vragen gerust aan de oogarts. Mocht u denken dat de oogarts het te druk voor u heeft dan moet u dit echt bespreekbaar maken.
 • Samenwerking tussen de optometrist en oogarts in de behandeling van glaucoom is mogelijk, maar de patiënt dient hierover wel goed geïnformeerd te worden.
 • Er wordt verzocht om betere informatievoorziening met betrekking tot een afspraak: Welke diagnostiek, wat betekent dat, kan ik alleen komen, etc.

Er worden complimenten overgebracht door de aanwezigen voor het werk en de inzet van de vrijwilligers van glaucoombelangen en de aanwezige personeelsleden van het Oogcentrum.

Tot slot worden de aanwezigen bedankt voor hun betrokkenheid om deze middag tot een succes te maken.